Avtentični dogodki za zaključene skupine

Doživetje pristnosti in domačnosti lokalnega okolja

INSPIRACIJA - Revitalizacija mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu in na Reki

V projektu 'Inspiracija' sodeluje 7 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, in sicer: Občina Trbovlje kot vodilni partner ter partnerji Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Labin Art Express XXI (Hrvaška), Reška razvojna agencija Porin d.o.o., Muze, d.o.o. (Hrvaška), Naj Tura d.o.o. in Turistična skupnost mest Labin.

Cilj projekta je revitalizirati propadajoče industrijske dele sodelujočih mest, ki bodo z oživitvijo edinstvene industrijske dediščine postala privlačnejša tako za prebivalce kot za obiskovalce. Skupno zgodovino območja bomo na osrednjih območjih dediščine predstavili preko privlačne interpretacije v sodobnih informacijskih centrih. Vsebine bomo ponudili obiskovalcem s celovitim proizvodom trajnostnega kulturnega turizma INSPIRACIJA, ki bo povezal 4 revitalizirana območja dediščine pod skupno blagovno znamko in vzpostavil: skupno čezmejno krožno turo od žag in mlinov Pohorja preko rudnikov Trbovelj in Labina do reškega pristanišča; celovite programe za različne ciljne skupine; ter edinstvena doživetja industrijske kulture: pobeg iz rudnika/tovarne, skupni festival in bienale industrijske dediščine.

Skupni čezmejni pristop je inovativen, ker bomo lokalno znanje povezali in nadgradili z vrhunsko stroko, kar bo omogočilo prezentacijo in doživljanje industrijske dediščine na trajnosten način na osnovi lokalnih virov. Lokalni turistični ponudniki in podjetniki bodo okrepili svoja znanja in se čezmejno povezali v edinstven kulturno-turistični proizvod. Prebojen bo tudi skupen nastop na mednarodnem trgu, ki bo temeljil na interaktivnih medijih, vključenosti obiskovalca, in digitalni prezentaciji. 

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg V-A Slovenija - Hrvaška.

Program teambuildingov in izletov